Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Σύμβαση υποστήριξης-συντήρησης ιστοσελίδας»

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022
image_print