Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 συνολικού ποσού 1.941,04 ευρώ για το έργο/α: 2016ΕΠ03110071

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021
image_print