Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών

Πέμπτη, 20 Σεπτέμβριος 2018
image_print