Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ‘ΔΡΑΜΑ 1986′ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ RK SLOBODA BOSNIA’

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021
image_print