Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ARTnROLL ΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 160/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΛ/ΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 2024 Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024
image_print