Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 13/9/2022 ΕΩΣ 12/10/2022

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022
image_print