Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print