Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υποβολή αιτήματος για έγκριση δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης ποσού για χρήση οχήματος για αποκομιδή και απομάκρυνση κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024
image_print