1

Λειτουργία δημοτικού κυνοκομείου και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς.Πολυετής υποχρέωση ποσού 69.460,67€ στο τρέχον οικ. έτος και 34.730,33€ στο έτος 2024.