Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Μετάφραση, επιμέλεια και διορθώσεις των υφισταμένων κειμένων, συλλογή δεδομένων και υλικού , τελικές διορθώσεις του καταλόγου του DISFF 2023.

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023
image_print