Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 (ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022
image_print