Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΗΦΗ 3 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021.

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021
image_print