1

Μίσθωση χημικών τουαλετών.Πολυετής υποχρέωση ποσού 1.690,84€ στο έτος 2023.