Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 στην εφημερίδα “Πρωινός Τύπος” για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6Γ8ΕΟΡ50-Ε7Ε 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/64Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 στην εφημερίδα “ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ” για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΓΖ3ΟΡ50-Π3Ι 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/63Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 σε εφημερίδα, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΩΣ7ΟΡ50-ΡΜΨ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/62Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΠΖΩ9Μ-ΘΩ6 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.439.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωση του στο Ευρωπαϊκο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO -εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 697ΦΩ9Μ-ΘΙΤ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.437.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιία ΔΚ Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΚΞΩ9Μ-Κ7Λ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.438.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φύλαξη κτηρίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΕΘΩ9Μ-66Ω 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.436.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aπ ευθείας ανάθεση για εργασίες καθαριότητας του παραρτήματος νηπιαγωγείο Μυλοποτάμου στη δομή φιλοξενίας των προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ Δράμας.
Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΓΠΥ465ΔΝΘ-8Ψ7 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 100 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιία Τ.Κ. Κουδουνίων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α3ΕΩ9Μ-4ΗΣ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.435.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοποιϊα Τ.Κ. Μικροχωρίου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΦΔΩ9Μ-ΞΗ5 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.434.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΙΝΩ9Μ-434 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.433.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μπάνερ (35 τμχ 1χ3 μέτρα) για τις ανάγκες του ”Φεστιβάλ Ταξιδεύει”.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΛΜ1ΟΡ50-ΔΑΓ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/61Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΑΡΩ9Μ-ΠΦΙ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.432.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας επί της οδού Βεργίνας 218Α Δράμα στα πλαίσια διεξαγωγής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ψ71ΠΟΡ50-ΨΣΒ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/60Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0Θ8ΟΡ50-Ν7Α 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/59Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ