Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Συνδρομές INTERNET
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4Υ7Ω9Μ-1ΛΝ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.430.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 στην εφημερίδα ”ΞΥΡΑΦΙ”.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 61ΨΩΟΡ50-ΔΙΙ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/58Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια συνδρομή για το έτος 2019 σε εφημερίδα, για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΞΛ0ΟΡ50-ΙΜΞ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/57Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Εκτυπωτικού Υλικού για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας 2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω8ΕΔΟΡ50-Λ3Ε 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/56Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πέντε (5) σώματα καλοριφέρ για τις ανάγκες του Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΘΠΚΟΡ50-Ε48 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/55Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικού αναγόμωσης είκοσι ένα (21) πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: 6ΜΠΓΟΡ50-Ν56 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/54Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΔΘΩ9Μ-ΞΚΧ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.429.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια δύο καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΣΑ2ΟΡ50-ΒΣ6 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/53Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αφισών 50τμχ 33χ48,2 & προγραμμάτων-προγραμμάτων 250τμχ 21χ29,7 με πίκμανση στο πλαίσιο εκδήλωσης ”70 χρόνια χωρίς τον Νίκο Σκαλκώτα” στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, τη Δευτέρα 25/11/2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: Ω0ΓΛΟΡ50-ΒΓ9 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/52Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αφισών 50τμχ & προγραμμάτων-προγραμμάτων 250τμχ στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης ”Χριστός γεννάται.. δοξάσατε!” στο Αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, το Σάββατο 21/12/2019.
Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ ΑΔΑ: ΩΧΗΜΟΡ50-ΣΕΠ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 2020/51Β ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΚ8Ω9Μ-ΜΚΚ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.428.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωση του στο Ευρωπαϊκο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 και παροχής υπηρεσιών DPO -εξωτερικού υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΟ2Ω9Μ-Κ19 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.427.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω04ΖΩ9Μ-ΖΧΑ 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.426.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-εργασίες διαδικτυακής μετάδοσης (live streaming) του Δημοτικού Συμβουλίου
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 683ΔΩ9Μ-6Γ0 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΔ.425.2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 01-01-2020 ΕΩΣ 06-02-2020(ΤΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ ΑΔΑ: ΩΖΖΟΟΛ1Ε-Χ40 18/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ