Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Παροχή υπηρεσιών συντονισμού παραγωγών και εργασιών για τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του ΦΕΣΤΙΒΑΛ, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα του Φεστιβάλ 2024. Η παροχή των υπηρεσιών σχετίζεται με τους παρακάτω άξονες: • Επίβλεψη όλων των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν από το φεστιβάλ και παρέμβαση όπου κριθεί απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και των παράλληλων δράσεων του φεστιβάλ. • Άμεση συνεργασία όπου απαιτείται με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ για τα θέματα που αφορούν στη προετοιμασία και οργάνωση των εκδηλώσεων και των χώρων. • Διαμόρφωση του οργανογράμματος για τις ομάδες που θα ασχολούνται στο κομμάτι της παραγωγής • Συνεπίβλεψη όλων των χώρων καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ στη Δράμα • Διασφάλιση / τήρηση κανονισμών ασφαλείας και υγείας • Οργάνωση και επίβλεψη ομάδας εθελοντών για όλους τους χώρους που χρησιμοποιεί το φεστιβάλ • Αποκατάσταση και παράδοση των χώρων στον εκάστοτε φορέα / ιδιώτη • Αναλυτική αναφορά σχετικά με τη συνολική πορεία του Φεστιβάλ.

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
image_print