Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισαγωγή – Επεξεργασία αποβλητων κήπων και πάρκων στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του αναδόχου για τον μήνα Αύγουστο 2021 741.802 tn

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print