Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΔΥΟ ΥΠΟΘΗΚΩΝ

Δευτέρα, 10 Σεπτέμβριος 2018
image_print