Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 01/8/2018 ΕΩΣ 31/8/2018 (ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ)

Δευτέρα, 24 Σεπτέμβριος 2018
image_print