Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προκήρυξη επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το 2019 και με εκτιμώμενη αξία 53.670,68 € (χωρίς ΦΠΑ)

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018
image_print