Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ-9456 & ΚΗΥ-9457

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020
image_print