Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 9460 ΚΗΥ 9889 ΚΗΥ 9441 ΚΗΥ 9503 ΚΗΥ 9423 ΚΗΥ 1500 ΚΗΥ 9424 ΚΗΥ 7261 ΚΗΥ 1497 ΚΗΗ 5291

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022
image_print