Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (ΜΠΛΟΚ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018
image_print