Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια υλικών άρδευσης, συνολικής δαπάνης 3.697,18 € με το Φ.Π.Α. (2.981,60 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα».

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021
image_print