Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Δράμας, οικ. έτους 2011

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011
image_print