1

Συγκρότηση επιτροπής κατάρτισης πινάκων κατάταξης για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024