1

Συντήρηση – επισκευή δημοτικών κτιρίων (εργασίες-προμήθειες) CPV 45331000-6