Δελτίο Τύπου – Δωρεάν σπιρομετρικός έλεγχος της αναπνευστικής λειτουργίας στις 29.05.2013 στη Νέα Σεβάστεια Δράμας και στις 30.05.2013 στην κεντρική πλατεία της Δράμας 28-05-2013

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου