Δελτίο Τύπου – Κοινή επιτροπή των Δημοτικών Παρατάξεων με τους Φορείς της πόλης μας για την άσκηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Δράμας 10-02-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου