Δελτίο τύπου – Ο Δήμος Δράμας στηρίζει τον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του θεσμού «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014» 25-07-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου