Δελτίο τύπου – Πίνακα Θεμάτων 43ης/16-12-2013 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου