Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Αθλητικού Υλικού και Οργάνων Υγείας & ?θλησης

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά πακέτο, για την προμήθεια αθλητικού υλικού και οργάνων υγείας & άθλησης, προϋπολογισμού 54.351,12 €

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ