Δελτίο Τύπου Πίνακα Θεμάτων της 06η /08-04-2015 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Διαβάστε το δελτίο τύπου