Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας “Προμήθεια υλικών φωτισμού”

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015
image_print

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 56.910,20 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 69.999,55 ευρώ με το ΦΠΑ.

Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε  και να χρησιμοποιήσετε το τιμολόγιο προσφοράς και τον προϋπολογισμό προσφοράς από την ιστοσελίδα  χωρίς να προσέρχεσθε στον δήμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ