Δελτίο Τύπου – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13 18-07-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 25-07-2013

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου