Δελτίο Τύπου – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16 11-09-2013 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 19-09-2013

Διαβάστε στο Δελτίο Τύπου