Δελτίο Τύπου – ΘΕΜΑTA ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚAN ΣΤΗN ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18 27-9-12 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 04-10-2012

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου