1

Δελτίο Τύπου – Βασικός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η ελεύθερη όδευση των πεζών και η μη συνέχιση της αναρχίας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου