Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δράμας.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019
image_print
Δελτίο Τύπου - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δράμας.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΚΔΒΜ ΔΡΑΜΑΣ, 26/11/ 2019

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δράμας

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Δράμας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δράμας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Δράμας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΤΊΤΛΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
2 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
3 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4 Σύνδεση σχολείου-οικογένειας 50
5 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
6 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
7 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ: 08:00 ΕΩΣ 13:30

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΩΣ 06-12-2019

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. : κα Μαχαιρίδου Σοφία, 25210 21054, 2521021698, κα. Μανέντ Συλβή 2521027415

Ταχ. Διεύθυνση: Παλαιό Δημαρχείο, Πλατεία Ελευθερίας – Τ.Κ. 66100 – Δράμα

Email: smaxair@dimosdramas.gr, sylviemanent@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΕΔΩ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΔΒΜ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ ΤΗΝ ΑΊΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΕΔΏ:  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ