Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 508 & 56 (πρώην 220) αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστειας.

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αριθμό 508 & 56 (πρώην 220) σχολικού κλήρου Νέας Σεβάστειας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ