1

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 91,536 & 628 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου 7ου Δημοτικού σχολείου στο Προάστειο Δράμας.

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων με αριθμό 91, 536 & 628 σχολικού κλήρου 7ου Δημοτικού σχολείου στο Προάστειο Δράμας.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ