Γραφείο Τύπου

Διασύνδεση των ωφελούμενων του ΚΕΑ με την αγορά εργασίας

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019
image_print
Διασύνδεση των ωφελούμενων του ΚΕΑ με την αγορά εργασίας

Ο Δήμος Δράμας είναι ένας από τους 32 Δήμους της χώρας, που  επιλέχθηκε για την πιλοτική εφαρμογή της ενεργοποίησης του τρίτου πυλώνα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, με σκοπό τη διασύνδεση των ωφελούμενων με δράσεις που αποσκοπούν στην ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2019 και θα κληθούν να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και ανήκουν σε δυο ηλικιακές ομάδες: α) 25-30 ετών και β) 40 – 44 ετών.

Οι ωφελούμενοι αυτών των ομάδων θα κληθούν να επισκεφθούν την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας ή το Κέντρο Κοινότητας και Παράρτημα Ρομά του Δήμου μας, με στόχο την παραπομπή τους στο Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για τη  δημιουργία ενός ατομικού σχεδίου δράσης σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός του τρέχοντος μηνός θα αποστείλει αναλυτικές οδηγίες – κατευθύνσεις για τη διαδικασία υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος.