1

Διεξαγωγή Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για μίσθωση κυκικείου 1ου & 2ου ΕΠΑΛ Δράμας (Αδριανουπόλεως 70)

O Δήμαρχος Δράμας και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Δράμας (Αδριανουπόλεως 70).

 

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης

Κατεβάστε την διακήρυξη