Γραφείο Τύπου

Δημόσια Διαβούλευση για τη διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Κήπου Δράμας

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018
image_print
Δημόσια Διαβούλευση για τη διαχειριστική μελέτη του Δημοτικού Κήπου Δράμας

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα 19/09/2018 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Κήπου Δράμας, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 3.00 μ.μ. Οι προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες μπορούν να κατατεθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση isama@dimosdramas.gr και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Από το Γραφείο Τύπου

Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Κήπου Δράμας