Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες Ξενοδοχείων – Μίσθωση Δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας, έτους 2012

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012
image_print

 Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, προκηρύσσει πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή εργασίας «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων», σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ν 3463/2006 και του Π.Δ. 28/80 για την διεξαγωγή του φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους έτους 2012, προϋπολογισμού 55.020,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ   ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ