Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας του έργασίας: «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων»

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 .
β) Την 195/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης και ψηφίζεται η πίστωση για την εργασία «Υγειονομική ταφή απορριμμάτων» μέρους του έτους 2014.
Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων» έτους 2014 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 43.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ 13%..

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ