Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης κλπ του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 3.300.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

ΠΡΟΣΟΧΗ!- ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΝΕΑ

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) και να προμηθευθούν έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από το Δήμο Δράμας, οδός Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 66100 – Δράμα, Πληροφορίες: Οικονομίδης Γεώργιος τηλ.: 25213 50652 (email: goiko@dimosdramas.gr) και Μόσχου Αθανάσιος τηλ:25213 50712 (email: amosx@dimosdramas.gr),  ή από την ηλεκτρ. διεύθυνση: dimos-dramas.gr όπου θα είναι όλα ανηρτημένα. Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την Οικονομική προσφορά απο την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεσθε στο δήμο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ