Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης κλπ του έργου:”ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με προϋπολογισμό 3.300.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου στα παρακάτω τεύχη:

Ενημερώνουμε ότι το έργο πήρε αναβολή