Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση διακήρυξης κλπ του έργου:”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΚΑΙ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥΣ “

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014
image_print

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΚΑΙ 14ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥΣ»
με προϋπολογισμό: 105.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη Εργασιών Οικοδομικών 62.891,29 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 11.320,43 €
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 11.131,76 €
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) 22,37 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19.634,15 €
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα  καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ