Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΣΙΤΙΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης(σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη μελέτη, προϋπολογισμού 89.789,57 ευρώ με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ